ประชุมบุคลกรกองนโยบายละแผน ครั้งที่ 3/2564

🙏🏻 ขอเรียนเชิญ บุคลกรกองนโยบายละแผน ทุกท่าน
———-
 📚📘 
เข้าร่วมประชุมบุคลกรกองนโยบายละแผน ครั้งที่ 3/2564
 🔖 
ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564
 ⏰ 
เวลา 15.30 .
🔹 
ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 100 ปีฯ 

กดลิงก์ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมฯ >>> https://link.bsru.ac.th/ak