ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะที่ 2 และระยะที่ 3”

 

ขอเรียนเชิญ
ผู้บริหาร/คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการสถาบัน/ผู้อำนวยการศูนย์/ผู้อำนวยการกอง

ประชุมเชิงปฏิบัติการ  “การจัดทำแผนและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ระยะที่ 2 และระยะที่ 3”
วันที่ 22-23  สิงหาคม  2562
เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 13  อาคาร 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คลิกดาวน์โหลดเอกสารการประชุม 

:: ติดตามข่าวสารได้ที่ ::
เพจเฟสบุ๊ค www.facebook.com/planBSRU
เว็บไซต์ plan.bsru.ac.th/
โทร 02-473-7000 ต่อ 1400