แบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไข ร่างแผนยุทธศาสตร์มาหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


Version
Download 12
Total Views 76
Stock
File Size 11.95 KB
File Type xlsx
Create Date มีนาคม 28, 2019
Last Updated มีนาคม 28, 2019
Download

กรณีที่ท่านประสงค์จะปรับปรุงแก้ไข
ร่างแผนยุทธศาสตร์มาหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ให้กรอกข้อมูลการปรับแก้ไขตามแบบฟอร์มที่กำหนด 
ส่งกองนโยบายและแผน ภายในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562