ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 5/2564

👉 ขอเรียนเชิญ คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการสถาบัน/ผู้อำนวยการศูนย์/หัวหน้าหน่วย 📚📘 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 5/2564 📅วันพุธที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 4/2564

👉 ขอเชิญประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 4/2564 📅วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 🕘เวลา 13.30 น. 🔶สถานที่ประชุม ✅ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 7 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ✅การประชุมออนไลน์ผ่านแอปพลิเค ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 4/2564

ขอเรียนเชิญ คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการสถาบัน/ผู้อำนวยการศูนย์/หัวหน้าหน่วย — ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 4/2564 วันพุธที่ 21 เมษายน พ.ศ. 256 ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมบุคลกรกองนโยบายละแผน ครั้งที่ 3/2564

🙏🏻 ขอเรียนเชิญ บุคลกรกองนโยบายละแผน ทุกท่าน ———- 📚📘 เข้าร่วมประชุมบุคลกรกองนโยบายละแผน ครั้งที่ 3/2564 🔖 ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ⏰ เวลา 15.30 น. 🔹 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 100 ปีฯ กดลิงก์ดาวน์โหลดเ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 3/2564

ขอเรียนเชิญ คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการสถาบัน/ผู้อำนวยการศูนย์/หัวหน้าหน่วย — ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 3/2564 วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวล ...
อ่านเพิ่มเติม