ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยฯ

Title
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยตามกฏกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5/2564
 1 file(s)  10 downloads
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยฯ กันยายน 12, 2021 Download
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยตามกฏกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4/2564
 1 file(s)  11 downloads
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยฯ สิงหาคม 22, 2021 Download
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยตามกฏกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3/2564
 1 file(s)  11 downloads
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยฯ สิงหาคม 1, 2021 Download
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยตามกฏกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564
 1 file(s)  14 downloads
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยฯ กรกฎาคม 6, 2021 Download
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยตามกฏกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564
 1 file(s)  12 downloads
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยฯ มิถุนายน 27, 2021 Download