ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถาม

กองนโยบายและแผน  สำนักงานอธิการบดี  ชั้น 7 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
เวลาทำการ :  จันทร์ – ศุกร์    08:30 – 16:30
โทรศัพท์ :   02-473-7000 ต่อ 1400
โทรสาร  :    02-466-8060
E-mail  :     [email protected]
เว็บไซต์ : http://plan.bsru.ac.th
เพจเฟสบุ๊ค
 : www.facebook.com/planBSRU/
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 QR Code เว็บไซต์กองนโยบายและแผน

แผนที่ มหาวิทยาราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา