ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยฯ

Title
เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย (ประชุมกลุ่มย่อย) ครั้งที 4/2564
 1 file(s)  16 downloads
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยฯ พฤศจิกายน 1, 2021 Download
เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย (ประชุมกลุ่มย่อย) ครั้งที 1/2564
 1 file(s)  30 downloads
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยฯ กรกฎาคม 21, 2021 Download
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยตามกฏกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564
 1 file(s)  19 downloads
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยฯ มิถุนายน 27, 2021 Download