เอกสารทั่วไป

เอกสารทั่วไป

เป็นเอกสารเกี่ยวกับหน่วยงานภายใน สำนักงานอธิการบดี และหน่วยงานภายนอก

หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

คลิ๊กที่นี้    ‘ดาวน์โหลด’