เอกสารทั่วไป

เอกสารทั่วไป

เป็นเอกสารเกี่ยวกับหน่วยงานภายใน สำนักงานอธิการบดี และหน่วยงานภายนอก

หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

คลิ๊กที่นี้    ‘ดาวน์โหลด’

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2561

คลิ๊กที่นี้    ‘ดาวน์โหลด’

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2560

คลิ๊กที่นี้    ‘ดาวน์โหลด’

ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560

คลิ๊กที่นี้    ‘ดาวน์โหลด’