• ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 2/2564

เอกสารดาวน์โหลด [ล่าสุด]

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  • งบประมาณแผ่นดิน 31.12%
  • งบประมาณ บกศ. 16.64%
  • งบประมาณ กศ.พ. 35.32%
  • งบประมาณ กศ.บพ. 12.39%
  • งบประมาณ บกศ. คงคลัง 4.21%
  • งบประมาณ กศ.บพ.คงคลัง 0.24%

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง)

การมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปฏิทินปฏิบัติงานกองนโยบายและแผน

มีนาคม 2021

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1
2
3
4
5
  • ประชุมเชิงปฏิบัติการ…
6
7
8
9
10
  • ประชุมคณะกรรมการเครื…
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  • ประชุมบุคลกรกองนโยบา…