เอกสารดาวน์โหลด [ล่าสุด]

Title
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 สิ้นเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565
 1 file(s)  1 download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มิถุนายน 10, 2022 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 สิ้นเดือนเมษายน พ.ศ. 2565
 1 file(s)  0 download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มิถุนายน 6, 2022 Please login to download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565
 1 file(s)  5 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เมษายน 19, 2022 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
 1 file(s)  0 download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มีนาคม 29, 2022 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 สิ้นเดือนมกราคม พ.ศ. 2565
 1 file(s)  0 download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กุมภาพันธ์ 22, 2022 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 สิ้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564
 1 file(s)  1 download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มกราคม 19, 2022 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 สิ้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564
 1 file(s)  5 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มกราคม 19, 2022 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 สิ้นเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564
 1 file(s)  1 download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มกราคม 19, 2022 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 สิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. 2564
 1 file(s)  0 download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตุลาคม 19, 2021 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 สิ้นเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564
 1 file(s)  4 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กันยายน 20, 2021 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 สิ้นเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564
 1 file(s)  1 download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สิงหาคม 18, 2021 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 สิ้นเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564
 1 file(s)  1 download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กรกฎาคม 7, 2021 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 สิ้นเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564
 1 file(s)  1 download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มิถุนายน 14, 2021 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 สิ้นเดือนเมษายน พ.ศ. 2564
 1 file(s)  1 download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พฤษภาคม 14, 2021 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564
 1 file(s)  1 download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พฤษภาคม 14, 2021 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
 1 file(s)  0 download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พฤษภาคม 14, 2021 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 สิ้นเดือนมกราคม พ.ศ. 2564
 1 file(s)  0 download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พฤษภาคม 14, 2021 Download
รายงานภาพรวมผลการเบิกจ่าย ประมาณประจำปี 2564 ณ ธันวาคม 2563 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 ธันวาคม 2563)
 1 file(s)  14 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มกราคม 14, 2021 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 สิ้นเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563
 1 file(s)  7 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พฤศจิกายน 11, 2020 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 สิ้นเดือนกันยายน พ.ศ.2563
 1 file(s)  3 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตุลาคม 26, 2020 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 สิ้นเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563
 1 file(s)  7 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กรกฎาคม 20, 2020 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 สิ้นเดือนเมษายน พ.ศ.2563
 1 file(s)  2 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มิถุนายน 22, 2020 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ.2563
 1 file(s)  6 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มิถุนายน 23, 2020 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
 1 file(s)  3 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มิถุนายน 22, 2020 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 สิ้นเดือนมกราคม พ.ศ.2563
 1 file(s)  2 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มิถุนายน 22, 2020 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 สิ้นเดือนธันวาคม พ.ศ.2562
 1 file(s)  3 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มิถุนายน 22, 2020 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 สิ้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562
 1 file(s)  2 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มิถุนายน 22, 2020 Download
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 สิ้นเดือนตุลาคม พ.ศ.2562
 1 file(s)  4 downloads
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มิถุนายน 22, 2020 Download

เอกสารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ 

การมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปฏิทินปฏิบัติงานกองนโยบายและแผน

มิถุนายน 2022

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1
  • ประชุมเชิงปฏิบัติการ…
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  • ประชุมบุคลากรกองนโยบ…