เอกสารดาวน์โหลด [ล่าสุด]

Title
ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรีฯ เพื่อใช้ประกอบการเขียนเสนอขออนุมัติโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  0 download
เอกสารทั่วไป เมษายน 26, 2022 Please login to download
ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน การเพิ่มโครงการในระบบ eMENSCR มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 1 file(s)  15 downloads
เอกสารทั่วไป กุมภาพันธ์ 3, 2021 Download
คู่มือการใช้งานระบบ eMENSCR (สำหรับผู้นำเข้าข้อมูลโครงการ)
 1 file(s)  12 downloads
เอกสารทั่วไป กรกฎาคม 13, 2020 Download
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2561
 1 file(s)  8 downloads
เอกสารทั่วไป เมษายน 30, 2018 Download
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2560
 1 file(s)  2 downloads
เอกสารทั่วไป เมษายน 30, 2018 Download
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560
 1 file(s)  3 downloads
เอกสารทั่วไป เมษายน 30, 2018 Download

เอกสารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ 

การมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปฏิทินปฏิบัติงานกองนโยบายและแผน

มิถุนายน 2022

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1
  • ประชุมเชิงปฏิบัติการ…
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  • ประชุมบุคลากรกองนโยบ…