ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยตามกฏกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564

👉  ขอเรียนเชิญ คณะกรรมการพิจารณาการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยตามกฏกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ..​ 2564 เข้าร่วมประชุม

📚 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยตามกฏกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.. 2564 ครั้งที่ 1/2564

📅 วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ..​ 2564
🕘 เวลา 13.30 – 16.30 .

🔶สถานที่ประชุม
ห้องประชุมชั้น 13 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
การประชุมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าได้ที่
Meeting ID: 948 5870 1787
Passcode: 856270
หรือคลิกลิงค์ เพื่อเข้าร่วมประชุม >>> https://link.bsru.ac.th/30j

 

ดาวน์โหลดเอกสาร  >>> https://link.bsru.ac.th/2v2